Strona główna Czym jest święta geometria?
Czym jest święta geometria? Drukuj Email
piątek, 14 maja 2010 10:33

Powszechnie przyjmuje się, że święta geometria (sacred geometry) jest nauką, której korzenie sięgają czasów starożytnych. Nikt jednak nikt nie potrafi z  całą pewnością powiedzieć kto opracował jej założenia, ba, trudno jest nawet mówić w tym przypadku o jakimś jednorodnym systemie myślowym określanym mianem świętej geometrii. Jeśli ktoś szuka jej źródeł w myśli Platona (dialog Timajos) lub matematyce Pitagorejczyków (z ich sztandarową tezą "światem rządzi liczba"), to zaraz ktoś inny powie, że Pitagoras swoją matematykę zaczerpnął ze starożytnych tradycji egipskich Szkół Tajemnic i tam należy szukać źródeł jego myśli. Postępując w ten sposób, moglibyśmy szukać całymi latami... Zostawmy  to jednak komuś innemu. W tym miejscu chciałbym tylko zamieścić kilka definicyjnych opisów świętej geometrii,  pochodzących od osób, które w sposób teoretyczny i/lub praktyczny zajmują się tą dziedziną wiedzy.

Proponuje obejrzeć także dwa krótkie filmiki: Natura według liczb autorstwa Cristóbal'a Vila oraz fragment wykładu Jak działa Remote Viewing Simeon'a Hein'a (na dole strony). Ponadto, "racjonalistom", którzy chcą głębiej zapoznać się z tematem polecam książkę Sekretny kod. Tajemnicza formuła, która rządzi sztuką, przyrodą i nauką autorstwa Priya Hemenway, a osobom o nastawieniu bardziej ezoterycznym sugeruję książkę Pradawna tajemnica kwiatu życia autorstwa Drunvalo Melchizedeka. Opisy obu znajdują się w dziale Książki w j. polskim.


 

Cristóbal Vila - Natura według liczb...

Nature by Numbers from Cristóbal Vila on Vimeo.

 


1. Opis świętej geometrii ze strony Implosion Group: http://goldenmean.info/course


Święta geometria jest kluczem do zrozumienia budowy wszechświata. Jest językiem stworzenia i podstawą wszelkiego życia. Jest także "DROGĄ DO ZROZUMIENIA tego kim jesteś, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz. Stanowi matrycę stworzenia; swoisty „pomost” między tym co widzialne i niewidzialne, objawione i nieobjawione, skończone i nieskończone. Wciąż powtarzające się geometryczne wzory stanowią podstawowe elementy budowy naszego ciała, wszystkich zwierząt, roślin, planet, układów słonecznych i galaktyk.

Zgłębianie Świętej Geometrii odkrywa przed nami cudowny dar: pamiętamy, że jesteśmy częścią żyjącego, posplatanego, inteligentnego (...) wszechświata.(...)."

Począwszy od mozaik Środkowego Wschodu i piramid Starożytnego Egiptu, poprzez kalendarz Azteków i taoistyczne filozofie, a skończywszy na medycynie Indii, Tybetu i Chin - Święta Geometria od dawna łączyła ze sobą świat duchowy i materialny, Niebo i Ziemię. Dziś nadal odgrywa integralną rolę w sztuce, architekturze Feng Shui, geomancji, matematyce, muzyce, alchemii, nauce i najnowszej fizyce. (...)
Przykłady wzoru Kwiatu Życia.


TURCJA


INDIE

Więcej: http://www.floweroflife.org/folindia.htm

Wszystkie działania podlegają różnym wzorcom, a Święta Geometria opisuje ich prawa za pomocą kształtów, form i proporcji. Jest to uniwersalny język czystych prawd bazujący na wewnętrznym działaniu natury.

Aby naprawdę pojąć Świętą Geometrię, musimy zrozumieć, że wszystko we wszechświecie składa się z energii, będącej w stanie nieustannej transformacji.

Energię można zdefiniować w kategoriach jej częstotliwości i harmonik. Wówczas okazuje się, że nawet struktura ludzkiego ciała opiera się na tych samych zasadach, które funkcjonują na wszystkich poziomach stworzenia.

Nasze ciała zawierają w sobie holograficznie wszystkie informacje o wszechświecie. Wiedzę geometryczną mamy „wrodzoną” i jesteśmy w naturalny sposób zestrojeni z „harmonicznymi wszechświata”, nie tylko za życia, ale również przed narodzeniem i po śmierci.

Święta Geometria daje Ci możliwość SZERSZEGO SPOJRZENIA na siebie samego oraz na miejsce, jakie zajmujesz w świecie. Gdy się ją mistrzowsko opanuje, może znaleźć zastosowanie w leczeniu, doradztwie, badaniach, nauczaniu, projektowaniu i tworzeniu POKOJU, SZCZĘŚCIA i JEDNOŚCI. "
2. Opis ze strony: http://www.vesica.org/sacredgeometry-faq.html


"Święta Geometria zawiera klucz do tego, jak Duch stwarza świat przy pomocy określonych wzorów, z których każdy tworzy określoną funkcję Życia lub Świadomości. (...)

Każdy wzór w Świętej Geometrii jest jak "litera" w "świętym alfabecie". Każdy wzór tworzy określona funkcję Życia i Świadomości. Można nauczyć się czytać te "litery" (wzory) i "wymawiać słowa" za pomocą tych twórczych, boskich form. Możemy wtedy czytać księgę natury i używać języka świętej geometrii samego Ducha, aby tworzyć optymalne efekty w działaniach, których się podejmujemy.

Święta Geometria pozwala nam bezpośrednio rozumieć "geometryczny system kodowania", którego używa Duch dla zamanifestowania wszelkiego Życia i Świadomości. Daje nam ona istotny wgląd w podstawy funkcjonowania ducha i materii - wgląd, który może być użyty zarówno do celów duchowych jak i naukowych. Pozwala nam uzdrowić bolesne rozdzielenie między duchowością i racjonalnym, naukowym rozumowaniem, które przenika współczesne społeczeństwo i życie naszej własnej duszy.

Świętej Geometrii nauczano przez tysiąclecia adeptów rozwoju duchowego różnych tradycji duchowych całego świata z ważnego powodu: może być ona zastosowana do przemiany naszej życiowej energii, świadomości i świata wokół nas w najbardziej korzystny dla nas sposób.

Jednym z powodów, dla którego niegdysiejsze sekretne nauki Świętej Geometrii są dzisiaj upubliczniane jest fakt iż wiedza ta może być zastosowana, aby pomóc nam samym i naszej planecie." 

3. Opis ze strony: http://www.vesica.org/healingwisdom.html


Lecząca mądrość świętej geometrii:
Gdzie nauka i dusza spotykają się
by Robert J. Gilbert, Phd.
©March 2003

„ (...)Święta Geometria to studiowanie archetypowych, duchowych wzorców, które stwarzają wszystko w materialnym świecie. Święta Geometria uzdrawia sztuczny podział między nauką i tym co duchowe.

Wielkie szkoły duchowe z całego świata uznawały Święta Geometrię za uniwersalny klucz do poszerzania ludzkiej świadomości, uzdrawiania fizycznego ciała, regulowania problemów energetycznych oraz świadomego doświadczania i komunikowania się z duchowymi istotami, siłami i… dużo więcej.

Święta Geometria zaczęła się wraz z inicjacyjnym nauczaniem w starożytnych duchowych tradycjach, które instruowały „studentów” odnośnie wzajemnych związków między światem fizycznym i światami duchowymi. Święta Geometria stała się podstawą zrębów nauki, którą znamy dzisiaj, ale także świętej nauki Egiptu (…) i nauk Pitagorejskich o wibracjach energetycznych w Grecji. (…)

Święta Geometria jest powszechną główna nauką, dzięki której człowiek może zarówno zrozumieć i bezpośrednio czerpać z Boskich mocy. Na każdym poziomie egzystencji. – od poziomu subatomowego, poprzez formy ludzkiego ciała aż po poziom galaktyk – te same kluczowe wzorce powołują wszystko do istnienia.

Święta geometria nie jest jedynie kwestią wiedzy posiadanej przez starożytnych. Najważniejsze i przełomowe odkrycia naukowe nowoczesnego (modern) świata zostały dokonane przez naukowców odkrywających na nowo te same sekrety myśli, które istniały od dawna w szkołach duchowych. Zdumiewający przykład pochodzi z greckich Szkół Tajemnic sprzed 2500 lat, które nauczały, że istnieje pięć doskonałych trójwymiarowych form – Bryły Platońskie -, które są podstawą wszystkiego w fizycznym świecie. Współcześni naukowcy wyśmiewali tą ideę, aż do roku 1980, kiedy to profesor Emeritus Robert Moon (uczestnik Projektu Manhattan - L.) z Uniwersytetu w Chicago dowiódł, że cała Tablica Okresowa Pierwiastków – dosłownie wszystko w fizycznym świecie – opiera się na tych samych pięciu formach! Faktycznie we współczesnej fizyce, chemii i biologii wzory tworzenia opisane w świętej geometrii są odkrywane na nowo, niestety bez większego zrozumienia ich duchowego znaczenia, które chroni przed nadużyciem tej wiedzy.

Święta Geometria – w skrócie – dostarcza istotnej wiedzy dla każdej ludzkiej aktywności wyjaśniając naturalne wzory, na których opiera się świat. W przeszłości szkoły duchowe strzegły ściśle sekretów Świętej Geometrii – w wielu przypadkach wymagając od inicjowanych, aby prędzej oddali życie niż zdradzili sekrety osobom nie inicjowanym. Jednak wraz z ponownym odkryciem tych wzorów przez współczesną naukę, to co było tajne stało się dostępne dla każdego. Każdego z nas dotkną skutki zrozumienia bądź niezrozumienia przez ludzkość Świętej Geometrii materii i duszy. Każda indywidualna próba stosowania wiedzy o świętej geometrii w świecie – w Lecznictwie, Środowisku, Rozwoju Duchowym, Medycynie, Psychologii, Sztuce, Edukacji, Fizyce, Metafizyce, etc – jest konstruktywnym aktem leczącej mądrości.”
4. Fragment napisów z filmu Davida Icke pt. "David Icke w Avebury":

"TA RZECZYWISTOŚĆ NIE JEST FIZYCZNA TYLKO WYDAJE SIĘ TAKĄ BYĆ.


Jedynym miejscem, gdzie ten najwyraźniej trójwymiarowy świat, na który teraz patrzę istnieje, jest w moja głowa, mój umysł.
Jeśli spojrzycie na pięć zmysłów - czym one są?
Są one procesem przejmowania pól wibracyjnych, zmienianiem ich w sygnały elektryczne, przekazywaniem ich do mózgu, który dekoduje to na holograficzny świat, o którym myślimy, że jest na zewnątrz nas, ale który w tej formie istnieje tylko w naszych głowach.
Jest z tym bardzo podobnie jak z przekazem telewizyjnym. W tej przestrzeni, w której teraz stoję, mamy wszystkie stacje telewizyjne, które nadają do Avebury.
I one nie są świadome siebie nawzajem, ja nie jestem świadomy ich, ale jeśli mamy telewizor ustawiony na jeden z tych kanałów, odbierze on go i nagle to co było - czym? - niczym, staje się telewizyjnym obrazem na ekranie.
Jedynym miejscem, w którym istnieje telewizja tak jak ją rozumiemy, (programy jako takie) jest tylko ekran. Wszędzie indziej są tylko elektryczne obwody i częstotliwości nadawane z nadajników.
Tak więc na zewnątrz nas, jeśli wolicie, wszystko jest polem energii. Jest to energetyczno - wibracyjna konstrukcja.
Na kolejnym poziomie jest to cyfrowo - matematyczna konstrukcja, bardzo podobna do Matrycy w filmach "Matrix"."

Ta "cyfrowo - matematyczna" konstrukcja, organizująca energetyczno - wibracyjne pola energii opisywana i tłumaczona jest językiem stworzenia zwanym świętą geometrią.

 


 


I na koniec drugi filmik - fragment wykładu  Jak działa Remote Viewing (How Remote Viewing Works): dr Simeon Hein PL cz. 2/7


Cały wykład znajdziesz w dziale Filmy w j. polskim

 

HEADER 

#1 yooooo 2010-11-19 00:52
ważne by nie pomylić szeroko pojmowanej geometrii ze światem moralnym kazdego z Nas, bo to co czynimy ,a święta geometria to dwie różne sprawy choć łączą się w całość.
Quote Report to administrator
#2 yooooo 2010-11-19 00:56
istnieje jeszcze sprawa zrozumienia Mądrości Bożej oraz miłości ,a nie tylko logiki matematycznej
Quote Report to administrator
#3 yooooo 2010-11-19 01:00
jednakże coś w tej geometrii jest,ale zawsze bierzcie pod uwagę Prawdę Bożą.
Quote Report to administrator
#4 Ori 2010-11-20 18:32
Stary przyjacielu, kiedy sobie to ułożysz w całość, zrozumiesz, że nie ma różnicy między fizyką, matematyką i miłością, Bogiem. TO JEDNOŚĆ... Więc jeżeli pojmiesz tą fizykę, zaczniesz działać matematycznie dając miłość, to stanie się ona drogą do Boga.
Quote Report to administrator
#5 Aristoteles 2011-01-04 14:48
Polecam stronę amerykańskiego fizyka
Garret Lisi
Quote Report to administrator
#6 Leszek. 2011-01-04 15:07
Cytuję Aristoteles:
Polecam stronę amerykańskiego fizyka
Garret Lisi

Dzięki! :)
Jeśli chodzi Ci o E8, to owszem, nie ma o tym tutaj. Jest za to na forum:
forum.swietageometria.info/index.php/topic,292.msg1666.html#msg1666
Zapraszam!
Quote Report to administrator
#7 Robert 2011-03-01 17:33
"Jedynym miejscem, gdzie ten najwyraźniej trójwymiarowy świat, na który teraz patrzę istnieje, jest w moja głowa, mój umysł."

W takim razie z czego jest zrobiona jego glowa, skoro fizycznie swiat istnieje w niej, a wydaje sie, ze ogrom natury jest nadrzedny w stosunku do ludzkiego umyslu... to bez sensu.
Quote Report to administrator
#8 Leszek. 2011-03-01 17:47
Cytuję Robert:
"Jedynym miejscem, gdzie ten najwyraźniej trójwymiarowy świat, na który teraz patrzę istnieje, jest w moja głowa, mój umysł."

W takim razie z czego jest zrobiona jego glowa, skoro fizycznie swiat istnieje w niej, a wydaje sie, ze ogrom natury jest nadrzedny w stosunku do ludzkiego umyslu... to bez sensu.


Tu chodzi raczej o to, że "głowa" czy "umysł" organizuje to co znajduje się "na zewnątrz Ciebie" w określony obraz trójwymiarowego świata. Kiedyś mój kumpel dostał w szpitalu za dużą dawkę jakiegoś specyfiku [myśleli, że waży 10kg więcej...], po którym bardzo płaska podłoga szpitalnego korytarza falowała mu tak "realnie", że podnosił stopę na wysokość ok. 50cm, aby zrobić krok naprzód. Dla mnie podłoga była równa... Mój mózg inaczej organizował "to co na zewnątrz"... To trochę tak jak u Immanuela Kanta, który zakładał, że "podmiot jest poznawczym warunkiem przedmiotu"... ;) Pozdrówka! :)
Quote Report to administrator
#9 Dawid 2014-12-10 19:50
Polecam zapoznanie się z poniższą definicją:
pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonauka
Quote Report to administrator
#10 Monika 2014-12-15 22:46
Cytuję Dawid:
Polecam zapoznanie się z poniższą definicją:
pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonauka

Ludzie o szablonowych umysłach zaw­sze ata­kowa­li to, co nie mieściło się w gra­nicach ich paradygmatu.
Quote Report to administrator
#11 eliza 2015-03-01 15:19
Cytuję Dawid:
Polecam zapoznanie się z poniższą definicją:
pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonaukaa wiec fizyka kwantowa to wg Ciebie tez pseudonauka.. :)

to ze wszystko jest w naszej glowie.. to czysta nauka..
na szczescie pomalu naukowcy zaczynaja to dostrzegac.. ;)

poczytaj o holograficznym wszechswiecie (zasada holograficzna)..

pl.wikipedia.org/.../...
Quote Report to administrator

Dodaj komentarz