Strona główna Harmonia Sfer (dźwięk)
Czy istnieje Harmonia Sfer? Drukuj Email
Spis treści
Czy istnieje Harmonia Sfer?
Tetraktys i geometryczna tabliczka mnożenia
Układ Słoneczy i Harmonia Sfer, cz. 1
Układ Słoneczy i Harmonia Sfer, cz. 2
Na początku było słowo...
Tłamszenie wiedzy o harmoniczności (fragment)
Trójkąty Keitha Critchlowa i ich znaczenie muzyczne
Starożytne Solfeggio Lena Horowitza
Enneagram
Dźwięk Tula, DNA i Graal, czyli o znaczeniu częstotliwości
Wszystkie strony

 

Muzyka sfer

Jesteśmy nieustannie otoczeni szmerami, tonami o różnej wysokości i natężeniu. Nasza świadomość nie rejestruje większości dźwięków. Przywykliśmy do nich. Odnosi się to do szumu wody, śpiewu ptaków, odgłosu kroków, brzęku szkła, skrzypiących zawiasów, silników samochodowych i ludzkich głosów. Wszystkie te dźwięki stanowią tło naszego codziennego życia. Jednak cisza jest również dźwiękiem, chociaż o zupełnie innej wibracji. Kosmos także wytwarza dźwięk, cały wszechświat śpiewa, lecz nasz słuch nie jest zdolny do odbioru tej triumfalnej pieśni.


W pierwszej części Tajemnej Doktryny W. P. Bławacka pisze, że Pitagoras poznał ze wszystkimi szczegółami związek między muzyką i kosmosem. „Pitagoras uważał Bóstwo, Logos, za centrum jedności i źródło harmonii. [...] Z tego powodu wymagano od kandydata, który starał się o dopuszczenie do misteriów, aby już wcześniej studiował arytmetykę, astronomię, geometrię i muzykę, czyli nauki uważane za cztery fundamenty mądrości. [...] Pitagorejczycy twierdzili, że świat został stworzony z chaosu przez dźwięk i harmonię, a więc zgodnie z zasadami muzycznych proporcji. Uważali oni, że siedem planet znajduje się w harmonijnym ruchu, a odległości między nimi odpowiadają interwałom muzycznym i wytwarzają różne dźwięki o doskonałej harmonii, która jest najmilszą muzyką, niesłyszalną dla nas z powodu wzniosłości tych dźwięków i niedostosowania do nich naszych uszu."

 

 

 

 

 

TETRAKTYS PITAGOREJCZYKÓW


TETRAKTYS to figura trójkątna ułożona z dziesięciu punktów w strukturze piramidy. Emblemat Pitagorejczyków. Liczbę dziesięć Grecy uważali za równą jedności , ale jednocześnie również związaną z liczbą cztery , gdyż 1+2+3+4 =10 . Suma pierwszych czterech liczb to wspomniany TETRAKTYS  zapisywany graficznie w formie piramidy  na płaszczyźnie z podstawą  składającą się  z czterech kul, na której ułożone były trzy kule, następnie dwie i na czubku jedna.

http://www.seastrings.net/entetraktys.htmlTetraktys stał się również symbolem odkryć w dziedzinie muzyki. Pitagoras eksperymentował z rozciągniętymi strunami różnej długości poddanymi takiemu samemu naprężeniu i odkrył związek między długością wibrujacej struny, a wysokością dźwięku. Tetraktys zawiera symfoniczne stosunki (reprezentację proporcji), które podkreślają matematyczną harmonię muzycznej skali : 1:2 -oktawa, 2:3 -doskonała kwinta, 3:4 - doskonała kwarta.  To dlatego pitagorejczycy widzieli harmonię w liczbach - harmonię , która odzwierciedlała się dla nich w  harmonii sfer (kosmos dźwięków), porządku przyrody, sztuki, nauki.

 


Teoria muzyki wg. Pitagorasa.
Drzeworyt z Franchino Gaffurio Theorica musica, Mediolan 1492.

 

Dla Pitagorasa muzyka była ruchem przerywanych i ciągłych dźwięków utworzonych z określonej wysokości tonów i interwałów skali. Interwały wiążą się, według niego, z duchowym rozwojem ludzkości i harmonią kosmosu. Pitagoras określił np. odległość między Księżycem a Ziemią jako cały ton. Odległość między Księżycem i Merkurym oraz Merkurym i Wenus jako półtony, a między Wenus i Słońcem jako półtora tonu, pomiędzy Słońcem a Marsem jako cały ton, pomiędzy Marsem i Jowiszem oraz Jowiszem i Saturnem jako półtony i pomiędzy Saturnem i Zodiakiem jako półtora tonu. Razem tony te tworzą oktawę jako podstawę harmonii w Uniwersum. Według starożytnych Greków bogowie i muzyka byli ściśle ze sobą powiązani. Bóg Apollo nosił lirę jako symbol swego zwycięstwa nad chaosem. Gdy Apollo gra, wszystkie stworzenia milkną i słuchają. Wszystkie konflikty kończą się i nawet bóg wojny Ares przerywa rozlew krwi. Muzyka Apolla wznosi ducha ludzkiego i sprowadza spokój duszy. Kiedy dusza doświadcza tej harmonii, rozpoznaje także cały kosmos, który oznacza porządek.

Człowiek i muzyka sfer - ujęcie gnostyczne.


"Porfiriusz, biograf Pitagorasa, mówi, że Pitagoras zaczynał swoje lekcje od grania na lirze i śpiewania antycznych melodii. Z jednej strony, by umożliwić zapomnienie smutku przez jego uczniów, ukojenie gniewu, ugaszenie namiętności, ale z drugiej także w zamiarze uczczenia bogów swoim śpiewem." Według nauk Różokrzyża "ludzki mózg posiada siedem komór wypełnionych eterami. Każda komora ma swój własny ton dostrojony do jednego z tonów siedmiokrotnej skali. Oprócz tego każdy człowiek posiada swój szczególny ton podstawowy. (...) Harmonijne dźwięki mają bezpośrednie i pozytywne oddziaływanie na etery i pomagają człowiekowi nastroić siedem strun jego własnego systemu we właściwy sposób i przyciągnąć odpowiadające temu siły. Echo tych działań możemy odnaleźć w praktykach religijnych wszystkich narodów we wszystkich czasach. (...)
Człowiek często bywał porównywany do instrumentu muzycznego, na którym chcą grać boskie harmonie. Jednakże nie jest on tego świadom. Poza tym instrument ten jest uszkodzony i z tego powodu boska harmonia nie może wytworzyć właściwego tonu."
Jednak "w człowieku nadal istnieje coś z boskiego życia jako iskra, która należy do tej pierwotnej rzeczywistości. Iskra ta może zostać obudzona i rozpalona jedynie wówczas, gdy człowiek jako instrument dostraja się ponownie do boskiej harmonii. Wtedy jest on połączony z siłą Chrystusa, z podstawowym tonem niebiańskiej miłości. Jego odnowiony ogień wężowy wibruje wtedy w tym podstawowym tonie. (...) W ten sposób może narodzić się nowa świadomość, świadomość gnostyczna. Wtedy człowiek jako instrument muzyczny może ponownie współbrzmieć w pierwotnej harmonii."


Monochord - muzyka sfer przedstawiona przez Roberta Fludda

w  encyklopedii Utriusque cosmi, historia... 1617

Źródła:
Kwartalnik Pentagram nr 1/5 2005.

Priya Hemenway - Sekretny kod.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Fludd


Monochord
W starożytnej Grecji instrument muzyczny i jednocześnie przyrząd mierniczy służący do określania stosunków długości struny do wysokości dźwięku. Jego wynalezienie przypisuje się Pitagorasowi  ok. połowy VI w. p.n.e.(jak to wszystko się ładnie łączy)
Jako przyrządu (występował również pod nazwą kanon) używano go w ten sposób, że przy pomocy podstawka dzielono strunę na odcinki o różnej długości i następnie w sposób geometryczny mierzono, a potem oznaczano wysokość odpowiednich dźwięków. Badania takie przeprowadzał m.in. w IV w. p.n.e. Euklides, który ich wyniki zawarł w traktacie Katatomé kanonos (Podział monochordu).


* * * * * *

Z chwilą, gdy Pitagoras odkrył, że dźwięki muzyczne pozostają w ścisłej odpowiedniości z liczbami (rzeczywistymi), narodziła się teoria muzyki;
Gdy Pitagoras odniósł te same proporcje między liczbami zarówno do opisu dźwięków, jak i do stosunków panujących we Wszechświecie, rozpoczęła się droga do zmatematyzowanych nauk o przyrodzie.
W szkole pitagorejczyków "harmonia sfer" nie była tylko literacką czy filozoficzną przenośnią. Przekonanie, że struktura Kosmosu sprowadza się w istocie do struktury dzieła muzycznego było Wielkim Tematem myśli Greckiej.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FN/muzyka_sfer.html


* * * * *

„(...) Isaac Newton raz po raz mówi o sobie w scholiach jako o pitagorejczyku. Najbardziej szokujące jest scholium do Tezy VIII, nawiązujące bezpośrednio do Wielkiego Tematu muzyki sfer. Newton stwierdza, że Pitagoras odkrył w harmonijnie drgających strunach odwrotną proporcjonalność drugiego stopnia, po czym dokonał ekstrapolacji otrzymanych szeregów liczbowych, odnosząc je do mas poszczególnych planet i ich odległości od Słońca. (...) Przytaczam wspomniane scholium w całości, nie tylko dlatego, że Czytelnik miałby spore trudności z dotarciem doń (w Towarzystwie Królewskim w Londynie), lecz również dlatego, że umożliwia ono głębszy wgląd w myśl Newtona […]:
‘Starożytni nie wyjaśnili w dostatecznym stopniu, o jaką wartość zmniejsza się grawitacja, w miarę wzrastania odległości od Planet. Wydaje się jednak, że przewidzieli to w pojęciu harmonii sfer niebieskich, przedstawiając Słońce i sześć planet — Merkurego, Wenus, Ziemię, Marsa, Jowisza i Saturna — na podobieństwo Apollina z Lirą o siedmiu strunach, i mierząc odległości między sferami przy pomocy interwałów muzycznych. Głosili zatem, że istnieje szereg siedmiu dźwięków zwanych przez nich diapazonem, i że Saturn porusza się w rejestrze doryckim, czyli niskim, a reszta planet w rejestrach wyższych (jak podaje Pliniusz, ks. II, rozdz. 22, mając na myśli Pitagorasa), Słońce zaś uderza w struny. Stąd słowa Makrobiusza * (księga I, rozdz. 19): 'Apollińska Lira o siedmiu strunach pozwala zrozumieć ruchy wszystkich sfer niebieskich, nad którymi przewodnictwo natura powierzyła Słońcu'. (...)"
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_catena_gnosis/zawisza_czerwona_nic/zawisza_czerwona_nic04.htm

*Makrobiusz, Ambrosius Macrobius Theodosius (IV/ V w.), rzymski pisarz i gramatyk pochodzenia greckiego. Autor komentarza do Snu Scypiona Cycerona i dialogu Saturnalia, dzieła encyklopedycznego w 7 księgach. Zawiera ono cenne wiadomości z literatury, filozofii, religii i obyczajowości, m.in. analizę twórczości Wergiliusza.
http://213.180.130.202/13411,,,,makrobiusz,haslo.html

 

  

HEADER 

#16 i c h t y s 2013-04-30 00:43
o kur.. ale gówno, ludzie, nie dajcie się tej psychomanipulac ji łechtającej waszą inteligentną stronę. pozdrawiam. dzisiaj jest niebezpiecznie, trzymajcie się starej wiary ojców
Quote Report to administrator
#17 Andżelika 2013-04-30 08:55
Cytuję i c h t y s:
o kur.. ale gówno, ludzie, nie dajcie się tej psychomanipulacji łechtającej waszą inteligentną stronę. pozdrawiam. dzisiaj jest niebezpiecznie, trzymajcie się starej wiary ojców

Nie ośmieszaj się i nie poniżaj siebie brakiem kultury. Tu nie chodzi o wiarę, tylko o wiedzę, a więc i o argumenty. Zabierasz głos, to bądź konstruktywny.. .
Quote Report to administrator
#18 PragnącyWiedzy 2013-05-13 20:31
Może nie do tematu...Ale chciałbym wiedzieć , czy testy naszego ilorazu inteligencji czy to wszystko jest prawdziwe. Czy chłopak ,który nie rozumie matematyki ,nie ma tak konstruktywnego języka filozoficznego , ma ubogi zasób słów ,to może w jakiś sposób doznać jakichś wizji podczas medytacji , czy może nauczyć się samej medytacji ,czy może to wszystko pojąć,zrozumieć zharmonizować się z naturą itp.
Quote Report to administrator
#19 ciacho 2014-08-18 17:34
Bardzo ciekawa strona :)
Jeden zgaszony w rozmowie powoływał się na inteligencję.
Kto wie, może drzewa tez myślą? Może są madrzejsze? Może przez indoktrynację, wychowanie z dala od natury wszyscy utracilismy więź z natura?


m.youtube.com/watch?v=SCT4uYxf7bY

Wielka część wiedzy jest ukryta. Keep diggingSmile
Pozdrawiam
Quote Report to administrator
#20 ciacho 2014-08-18 17:42
Chodziło mi bardziej o to
m.youtube.com/watch?v=93uopjYwxwI

The doors od perception and belief patterns.

Zielony
Quote Report to administrator
#21 ciacho 2014-08-18 19:39
Cytuję 144th:
Hmm... zastanawiam się nad pewnymi kwestiami zawartymi w post scriptum... 1) czy jak rozumiem, częstotliwości "dźwięków", a szczególnie ewentualna harmoniczna interferencja są tu traktowane w sposób czysto teoretyczny ze względu na brak możliwości rozchodzenia się fali akustycznej w próżni, a więc i braku możliwości wpływania na siebie tych fal?


Nie myl częstości dźwięku z częstością fali e-m.
Dźwięk to drganie w ośrodku. Fala e-m go nie wymaga.
Jedne fale mogą wywołać inne (e-m->akustyczn e i odwrotnie). Przykładem zamiany jest mikrofon/glosni k. AmFm to dalej...
Quote Report to administrator
#22 Monika 2014-08-19 08:35
Cytuję ciacho:

Wielka część wiedzy jest ukryta. Keep diggingSmile

Na podstawie czego oceniasz, że wielka część wiedzy jest ukryta? Znasz całą wiedzę? :)
Quote Report to administrator
#23 ciacho 2014-08-19 17:55
Cytuję Monika:
Cytuję ciacho:

Wielka część wiedzy jest ukryta. Keep diggingSmile

Na podstawie czego oceniasz, że wielka część wiedzy jest ukryta? Znasz całą wiedzę? :)

Niestety, wiem to z fal e-m i ich zastosowań. Poczytaj a uswiadomisz coś sobie. Poszukaj w okolicy mniejszej niż metr. 1500 badan nic nie znaczy
Quote Report to administrator
#24 Monika 2014-08-21 08:27
Ciacho, mógłbyś nieco jaśniej? Co to znaczy "wiem to z fal e-m i ich zastosowań." i dlaczego niestety??
Quote Report to administrator
#25 samara tenzin 2014-12-06 15:17
Super tlumaczenie i calosc artykulu. Ja tą ksiazke meczyłam w jezyku angielskim pare lat temu ale ta strona duzo mi pomogla ;) dzieki za podzielenie sie ;) poki co ksiazka jest niesamowita polecam a takze dla grających na terapeutycznych instrumenatch jak najbardziej przydatna powiedzialam bym podstawa do przeczytania . Pozdrawiam
Quote Report to administrator
#26 Monika 2014-12-06 22:37
Cytuję samara tenzin:
Super tlumaczenie i calosc artykulu. Ja tą ksiazke meczyłam w jezyku angielskim pare lat temu ale ta strona duzo mi pomogla ;) dzieki za podzielenie sie ;) poki co ksiazka jest niesamowita polecam a takze dla grających na terapeutycznych instrumenatch jak najbardziej przydatna powiedzialam bym podstawa do przeczytania . Pozdrawiam

O której książce piszesz? "Cosmic Octave" czy "Pradawna tajemnica"?
Quote Report to administrator
#27 emilia 2014-12-27 14:07
Super.TAKIEJ WIEDZY SZUKALAMOD ZAWSZE.
Quote Report to administrator
#28 ITA 2015-02-02 22:43
Posłuchajcie muzyki św. Hildegardy z Bingen.
Pod wpływem wizji w XI wieku, spisała tony nie do zaśpiewania w niektórych miejscach.
Wydaje je Oxforcka Camerata a kupić można u O. Benedyktynów w Tyńcu.Hilda Pisze o muzyce sfer, którą słyszała.
Quote Report to administrator
#29 .Leszek 2015-02-02 23:02
Cytuję emilia:
Super.TAKIEJ WIEDZY SZUKALAMOD ZAWSZE.

You're welcome! :)
Quote Report to administrator
#30 Maciej 2015-03-01 19:15
Cytuję ciacho:
Bardzo ciekawa strona :)
Jeden zgaszony w rozmowie powoływał się na inteligencję.
Kto wie, może drzewa tez myślą? Może są madrzejsze? Może przez indoktrynację, wychowanie z dala od natury wszyscy utracilismy więź z natura?


m.youtube.com/watch?v=SCT4uYxf7bY

Wielka część wiedzy jest ukryta. Keep diggingSmile
Pozdrawiam

WIEDZA jest "ukryta" na widoku prosze Pana.
Quote Report to administrator

Dodaj komentarz